KWW Budzimy Tykocin

Główna Fora Wybory Samorządowe Tykocin 2018 KWW Budzimy Tykocin

Przeglądają 6 wpisy - 1 przez 6 (z 6 w sumie)
 • Autor
  Wpisy
 • #10565

  admin
  Keymaster

  Program dla Tykocina:
  1. Inwentaryzacja istniejących i przygotowanie nowych w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych z przyłączami, przystosowanym układem komunikacyjnym itp. Aby myśleć o rozwoju miasto musi mieć gotową ofertę dla inwestorów, odpowiednio wyeksponowaną i możliwą do promowania – promować można wyłącznie gotowy produkt. Plan zagospodarowania przestrzennego to rzecz konieczna aby ruszyć z jakąkolwiek promocją i propozycją współpracy. Inwestorzy nie będą sami szukali możliwości. Trzeba im te możliwości zaprezentować. Dotyczy to również współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy powinni być wspierani w tym co robią.

  2. Stworzenie czytelnego systemu ulg podatkowych i zachęt dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych. Docieranie z nimi do potencjalnych odbiorców (inwestorów) – np. rezygnacja z podatku od nieruchomości w zamian za utworzenie miejsc pracy na terenie miasta.

  3. Aktywne poszukiwanie inwestorów – dokładne rozpoznanie sektora potencjalnych inwestorów. Działania proinwestycyjne mające na celu zachęcanie inwestorów do lokowania działalności gospodarczej w mieście. Nawiązanie współpracy z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Regionalnym Centrum Obsługi Inwestora a także wydziałami ekonomiczno-handlowymi ambasad.

  4. Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) – to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Taką notkę o budżecie obywatelskim możemy znaleźć w internecie.
  Bardzo chciałabym, abyśmy razem z mieszkańcami Gminy mogli wspólnie zastanawiać się co nam jest potrzebne, a z czego w danej chwili możemy zrezygnować. Głos mieszkańców i komunikacja z nimi są dla mnie priorytetem.

  5. Promocja proinwestycyjna – celem promocji będzie pozyskanie nowych firm, utworzenie nowych miejsc pracy, rozwój konkretnych branży np. przetwórstwa rolno-spożywczego. Bardzo ważne jest oddzielenie promocji proinwestycyjnej od turystycznej czy kulturalnej.

  Promocja proinwestycyjna jest szczególną i skomplikowaną pod dziedziną promocji miast kierowaną do bardzo specyficznych odbiorców z wykorzystaniem niestandardowych kanałów. Wynika to z faktu, że potencjalni odbiorcy działań promocyjnych są: silnie zróżnicowani, rozproszeni i jest ich relatywnie niewielu. Dlatego dotychczasowa praktyka liderów proinwestycyjnych w Polsce wykazywała, że łączenie promocji proinwestycyjnej z promocją turystyczną czy kulturalną nie przynosi efektów. A promocja ma przyczynić się do realizacji najważniejszych celów i dać konkretny efekt np.: powstanie nowych miejsc pracy.

  6. Utworzenie Centrum Obsługi i Wsparcia Przedsiębiorczości przy Urzędzie Miasta. Ważnym elementem tego programu jest utworzenie przy urzędzie komórki specjalnie powołanej do wyszukiwania, docierania z ofertą i obsługi inwestorów, lokalnych przedsiębiorców oraz promocji proinwestycyjnej miasta.
  Chciałabym też, aby lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość zrzeszenia się w taką Ligę Przedsiębiorców, w której ustalane byłyby reguły gry i nie wchodzenie sobie w paradę. Każdy powinien mieć swój udział i możliwość rozwoju, nie szkodząc przy tym innym. Doradztwo oraz dzielenie się doświadczeniem zbuduje silniejszy rynek bez niepotrzebnych waśni i sporów.
  Zapraszanie znanych i uznanych motywatorów biznesowych na wykłady i szkolenia, pokazywanie możliwości i kierunku rozwoju.

  7. Uprzywilejowanie lokalnych przedsiębiorców przy zleceniach z budżetu miasta. Trzeba inicjować a przynajmniej sprzyjać tworzeniu konsorcjów startujących w przetargach. Inwestycje własne realizowane za wydatkowane z miejskiego budżetu publiczne pieniądze powinny być zlecane miejscowym przedsiębiorcom. Te pieniądze pozostają w obiegu na lokalnym rynku i wzbogacają lokalną społeczność.

  8. Stymulowanie aktywności gospodarczej i samozatrudnienia mieszkańców. Osoba chcąca założyć własną działalność ma być prowadzona przez pracownika Centrum Obsługi i Wsparcia Przedsiębiorczości od samego początku i przez cały okres prowadzenia działalności. Pracownicy COWP będą takiej osobie aktywnie pomagać w załatwieniu wszelkich formalności (pozwolenia, decyzje itp.) tak jak każdemu przedsiębiorcy.

  9. Prowadzenie działań na rzecz przetwórstwa rolno – spożywczego z wykorzystaniem lokalnej, bazy surowcowej oraz zdolności i pomysłowości mieszkańców, którzy zgodnie z tradycją rodzinną mogliby zająć się produkcją różnego rodzaju pożywienia. Takie działania dają możliwość rozwoju średnim i małym gospodarstwom rolnym, którym grozi upadek i likwidacja.
  Mieszkańcy muszą czuć wsparcie Urzędu oraz wiedzieć, że zostanie zrobione wszystko aby im pomóc czerpać korzyści finansowe z działalności, do której czują powołanie oraz mają możliwości lokalizacyjne (mają już ziemię, na której mogą uprawiać ekologiczną, przy której nie trzeba się martwić o rynek zbytu).

  10. W Tykocinie obecnie odbywa się ruch drogowy samochodów ciężarowych, które przejeżdżają przez samo centrum miasta. Nie jest to dobre dla zabytkowych budynków tam się znajdujących oraz przede wszystkim dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających to urokliwe
  miasto. Należałoby to zmienić oraz pozwolić aby centrum miasta było ciche i spokojne, obciążone tylko lokalnym ruchem samochodów osobowych.

  11. Większość zabytkowych budowli oraz pomniki nie są w żaden szczególny sposób wyeksponowane. Podświetlenie Pomnika Stefana Czarnieckiego oraz na nowo zagospodarowanie zieleni na tymże placu dodałoby waloru i uroku głównej części miasta. Także pomnik Orła Białego powinien zostać podświetlony. Należałoby zadbać o skwer przy tym pomniku, tworząc miejsce przyjazne i urokliwe, a przede wszystkim dostosowane do różnego rodzaju uroczystości odbywających się wokół pomnika.

  12. Rekonstrukcja dawnego kąpieliska na rzece Narwii. Realne jest zdobycie dofinansowania na stworzenie kąpieliska i zagospodarowanie plaży. Byłoby to miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe na przepięknych naturalnych terenach . Włączając w to aleje spacerowe, ławeczki i całą infrastrukturę towarzyszącą wzdłuż rzeki Narwii. Dofinansowanie 85% kosztów (tylko z jednego źródła) powoduje, ze koszt dla budżetu miasta wynosi jedyne ok 0,5 mln zł. Zakładając realnie, że inwestycja nie zamknie się w jednym roku budżetowym mamy niewiele ponad 200 tys. zł rocznie. Kąpielisko ładnie wyposażone i utrzymane, położone w dobrym miejscu przyciągnie turystów.

  13. Utrzymanie czystości i porządku przestrzeni publicznej na terenie Tykocina. Miasto musi być czyste – więcej koszy na śmieci, bezpieczne, oświetlone, zadbane ulice – niby drobiazg a dla mnie jedna z kluczowych spraw. Kwiaty i zagospodarowanie terenów zielonych dodatkowo sprawią, że piękna już okolica stanie się jeszcze atrakcyjniejsza.

  14. Wsparcie mieszkańców w pozbyciu się starych i szkodliwych dachów z eternitu. Poszukanie możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych jak np. baterie słoneczne.

  15. Przywrócenie Posterunku Policji w Tykocinie. Zwiększyłoby to poczucie bezpieczeństwa, a także dałoby możliwość szybkiego reagowania w razie potrzeby i konieczności. Jest to miasto i region turystyczny. Organy zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom oraz przebywającym tymczasowo turystom są niezbędne.

  16. Promocja ludzi aktywnie działających w świecie kultury i sztuki, pochodzących z Tykocina. Jest wielu zdolnych ludzi pochodzących z Tykocina i całej gminy, którzy mogliby mieć swój czynny wkład w budowanie marki Miasta i Gminy Tykocin poprzez to co robią i czym się zajmują (są znanymi i uznanymi twórcami, artystami).

  17. Utworzenie Niezależnej Rady Doradców Miasta przy Urzędzie Miasta.
  Rada ta miałaby za zadanie wspierać Radę Miasta obowiązkowo działającą przy Urzędzie, swoim niezależnym i obiektywnym podejściem do spraw związanych z kierunkiem rozwoju miasta i gminy Tykocin, tak aby brane pod uwagę było przede wszystkim dobro wspólne mieszkańców. W skład tej rady wchodziłyby osoby, które czynnie od wielu lat działają w Tykocinie i budują jego historię, a jest takich osób sporo. Bardzo ważne jest poczucie wspólnoty oraz idei budowania czegoś w zgodzie i wzajemnym porozumieniu.źródło

  • Ten temat został zmodyfikowany 2 miesiące, 3 tygodnie temu przez  admin.
  #10571

  admin
  Keymaster

  odnośnie programu wyborczego i to co nasunęło mi się w związku ze “stanem rzeczy”:
  do tej pory wszelkie inwestycje w Tykocinie, te wspierane z funduszy unijnych i temu podobnych wymagały wkładu własnego, a że te były mizerne, burmistrz mający glejt(koncesję,he,he,he) od rady miasta zaciągał kredyt-proszę zajrzeć w uchwałę nr.244 z ubiegłego roku-wieloletnia prognoza finansowa,załącznik nr.1 kwota długu rok 2018: 9621121zł; rok 2019: 4950000zł; dobra ktoś powie to nie na inwestycje, tylko na pokrycie dziury budżetowej, bo gdzieś brakuje środków, to ja pytam z czego miasto i gmina ma mieć zyski by na wszystko starczyło i jeszcze coś zostało na następny rok?-“Stworzenie czytelnego systemu ulg podatkowych i zachęt dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych”-i znów budżet jest na minus, raczej trzeba “zacisnąć pasa” i zrobić rozeznanie czy wszyscy przedsiębiorcy płacą po równo podatki, bo słyszałem że niektórzy płacą niższe “po znajomości”; jeśli myślimy o jak najszybszym spłaceniu kredytu, to na razie dajmy sobie spokój z inwestycjami typu drogi ,chodniki, orliki, bo jak to chce mieć, niech będzie świadom że dalej będzie to kosztem zwiększenia zadłużenia.
  punkt 4 i 7 jak najbardziej na PLUS!!!!
  skaczę po punktach, bo w głowie kolejność rzeczy jest inna 🙂
  pkt.10-obwodnica jak najbardziej, pomysł nie nowy, bo z tego co pamiętam TPZT postulowało do obecnego burmistrza, ale on wolał przez miasto;
  pkt.12 kąpielisko tak, a cały brzeg Narwi, powinien być już od dawna ścieżką rekreacyjno – wypoczynkową, bo o to winien zadbać zakład komunalny-wyrównanie terenu, częste koszenie trawy, postawienie koszy i ławek, pół…miliona he na co?
  c.d.n.

  #10574

  admin
  Keymaster

  jeszcze tak niedawno mieszkańców Tykocina i okolic trapiły częste wyłączenia, zaniki prądu i nie było to związane z jakimiś planowanymi robotami zakładu energetycznego; posterunek w Jeżewie tłumaczył, że dopóki będą linie napowietrzne w mieście, oni nic na to nie poradzą!!!!! wyłączeń mniej, lub ich już tak często nie ma, może to za sprawą nowej stacji transformatorowej w Jeżewie, a ja patrzę na słupy w mieście-postawione w roku 94 ubiegłego wieku, ma toto już 24 lata, może czas je usunąć, a linie energetyczne położyć w ziemi w jakimś panelu, a w miejsce dotychczasowych słupów postawić te np. jak wokół pomnika Czarnieckiego; wracając jeszcze do myśli położenia kabla w ziemi to może jeszcze światłowód, niekoniecznie Orange(bo podobno jeszcze długo na niego czekać), może od zakładu energetycznego-też mają neta po światłowodzie. Aby to się stało, potrzeba aby włodarz Miasta Tykocin zadziałał w tym temacie, bo tak słupy stoją, kabel telefoniczny pod chodnikiem położony, tylko czy aby jakiś grosz z tego tytułu do kasy miasta wpływa? i tak jeszcze co maże być poprowadzone w ziemi, w nawiązaniu do punktu 14, mam na myśli nitkę gazu ziemnego, bo w Tykocinie ludzie(niektórzy) palą byle czym, zimą czasem nie idzie wyjść na zewnątrz, gdy dym z kominów “kładzie się po ziemi”, jak już ma być ekologicznie , to niech będzie dostępny gaz ziemny-PGNiG dofinansuje od 1000zł do 3000zł za wymianę starego pieca na kocioł gazowykliknij,by dowiedzieć się więcej; kontynuując temat poprawy jakości powietrza, należałoby rozwiązać problem pralni-kopciucha, i nie chodzi mi o zamknięcie tej firmy-pracują tam ludzie z Tykocina- nałóż właścicielu pralni filtr na komin i możesz dalej działać;każdy przedsiębiorca winien przestrzegać obowiązującego prawa, w tym przypadku ustawy o ochronie środowiska; burmistrz powinien wezwać odpowiednie służby do skontrolowania emisji szkodliwych substancji, na teren firmy mogą wejść o każdej godzinie w ciągu doby-gołym okiem widać że komin pralni pozbawiony jest jakiegokolwiek filtra, który pochłaniałby szkodliwe substancje; więcej-burmistrz może być oskarżycielem publicznym w przypadku gdy służby stwierdzą emisje ponad normy, ale zawsze na początku strony winne się dogadać ,zanim zaczną stosować kroki prawne-myślę że takich rozmów nigdy nie było.
  c.d.n.

  #10576

  admin
  Keymaster

  z tym hasłem :budzimy Tykocin” to mam mieszane odczucia, bo z otwarciem jakiegoś zakładu typu przetwórczego wiąże się zanieczyszczenie lub nie środowiska, te “lub” nie daje pewności; na TAK budzenia w sferze promocji miasta, jego historii, niezwykłości(senności) z zatrzymania czasu, promocji turystyki, agroturystyki, rozwoju bazy hotelowej, gastronomicznej + to co w pkt.11.
  pkt7. pytanie tylko kto to swój przedsiębiorca? przykładowo ten od prac przy elewacji kościoła, to swój czy obcy?, bo podobni wykupił w Tykocinie 2 domy z działkami. Jeśli firmę przerejestrował na Tykocin, to część podatku wraca do gminy, tylko kto z pomniejszych przedsiębiorców przebije takiego w ofercie?
  pkt.15. czy akurat policja? to pewnie będzie wyglądać,że po jakimś czasie osoby policjantów wtopią się lokalną społeczność, co może prowadzić do braku obiektywizmu w zgłoszonych sprawach; ja bym tu widział straż miejską z osobami z jednej z firm ochroniarskich , co dałoby możliwość co pewien czas podmiany takich strażników, a w sytuacji przekraczającej ich kompetencje, wzywane byłyby organa policji.
  c.d.n.

  #10579

  admin
  Keymaster

  ad11 i 12. tu na stronie w nadchodzących wydarzeniach:
  ad24. na stronie www i fb parafiatykocin i na wejściu do kościoła, no i pytać tutejszych!!!:
  ad33.- Zarzeczany – Zalew Zarzeczany
  Plaża miejska w Supraślu (na rzece Supraśl)
  Michałowo “Na Fali”
  Zalew Czapielówka Czarna Białostocka
  Wasilków, zalew na rzece Supraśl
  Białystok, plaża miejska Zalew Dojlidy
  Siemiatycze, kąpielisko miejskie na zalewie
  Czyżew kąpielisko miejskie na rzece Brok
  Drohiczyn Kąpielisko na rzece Bug
  Serwy, kąpielisko Camp Serwy
  źródło

  #10648

  admin
  Keymaster

Przeglądają 6 wpisy - 1 przez 6 (z 6 w sumie)
 • Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.